Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Dr. Cenk Yücel Bilen
2. Başkan
Dr. Ender Özden
Genel Sekreter
Dr. İlker Tinay
Sayman
Dr. Evren Süer
Üyeler
Dr. Güven Aslan

Dr. K. Fehmi Narter

Dr. T. Sinan Sözen

Dr. H. Kamil Çam

Dr. Saadettin Eskiçorapçı

Dr. Volkan İzol

Dr. T. Alp Özkan

Bilimsel Kurul

Dr. Levent Türkeri
Dr. Sümer Baltacı
Dr. Sinan Sözen

Dr. Süleyman Ataus
Dr. Güven Aslan
Dr. Cenk Yücel Bilen

Dr. İlker Tinay
Dr. Ashish Kamat
Dr. Benjamin Chung

Dr. Alberto Bossi
Dr. Christopher P. Evans